Manual Pendaftaran eVENDOR JANM Untuk Pembekal Kerajaan

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) baru melancarkan sistem eVENDOR bagi memudahkan pembekal berurusan dengan kerajaan.

Sistem eVENDOR ialah sistem pendaftaran untuk pembekal dan individu yang berurusan dengan Kerajaan.

Pengguna sistem ini terdiri daripada:

  • Pembekal bagi skop bidang kerja/perunding yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan tidak tidak termasuk dalam skop yang berdaftar dengan ePerolehan dan eBantuan. Pembekal kategori ini boleh membuat pendaftaran secara online di eVENDOR.
  • Pembekal bukan SSM seperti yang berdaftar dengan ROS (pertubuhan), JAKIM (masjid), SKM (koperasi), ROB (bagi Sabah/Sawarak) dan lain-lain. Pembekal kategori ini perlu membuat pendaftaran secara offline di Pejabat Perakaunan dengan mengisi Borang Pendaftaran eVENDOR dan mengemukakan bersama dokumen sokongan seperti dinyatakan dalam borang tersebut.
  • Penerima individu iaitu Payee Non Supplier (PANS) yang tidak terlibat dengan transaksi Arahan Pembayaran Pendapatan Bercukai dan tidak didaftarkan di dalam Vendor Master Data 1GFMAS. Penerima kategori ini perlu membuat pendaftaran secara offline di Pejabat Perakaunan dengan mengisi Borang Pendaftaran eVENDOR dan mengemukakan bersama dokumen sokongan seperti dinyatakan dalam borang tersebut.

Pendaftaran eVENDOR JANM

Pendaftaran boleh dibuat melalui url https://evendor.anm.gov.my dan klik pada butang DAFTAR.

Sila rujuk manual pengguna yang terdapat pada url tersebut.

Bagi anda yang ingin mendaftar secara manual, sila download Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal di url https://evendor.anm.gov.my.

Pembekal/perunding/individu  perlu melengkapkan borang tersebut beserta lampiran dokumen (salinan Kad Pengenalan wakil syarikat/salinan Pasport, salinan Sijil Pendaftaran dan salinan buku akaun bank/penyata bank) kepada Pejabat Perakaunan (AO) / Pusat Tanggungjawab (PTJ).

Sekiranya sebelum ini anda pernah mendaftar di eSPKB, anda perlu mendaftar semula ke sistem baru ini.

Jika anda adalah pembekal skop KERJA, anda perlu mendaftar semula di Sistem eVENDOR. Jika anda adalah pembekal SKOP BEKALAN & PERKHIDMATAN, anda perlu mendaftar di ePEROLEHAN (sekiranya perlu).

Kemaskini Maklumat

Sekiranya anda ingin mengemaskini sebarang maklumat, sila ikut langkah-langkah di bawah:

  • Jika emel pembekal/perunding/individu yang digunakan masih sah, admin (pentadbir) yang baharu/individu dikehendaki membuat reset kata laluan, seterusnya mengemaskini kata laluan yang baharu serta maklumat admin syarikat di dalam sistem eVENDOR; atau
  • Jika emel pembekal/perunding/individu yang digunakan tidak sah, pembekal/individu perlu mengemukakan borang pendaftaran dan penamatan pembekal kepada Pejabat Perakaunan bagi mengesahkan pentadbir baharu adalah pentadbir yang dilantik oleh syarikat.
  • Jika PTJ menerima borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal, PTJ perlu mengemukakan borang tersebut kepada Pejabat Perakaunan untuk tindakan menghapuskan maklumat pembekal/individu tersebut supaya admin (pentadbir) syarikat dapat membuat pendaftaran semula dengan eVENDOR mengikut prosedur pendaftaran secara online atau offline.

Sekiranya anda GAGAL untuk kemaskini maklumat, berkemungkinan syarikat anda pernah berdaftar dengan ePerolehan (skop Bekalan dan Perkhidmatan) sebelum ini. Bagi tujuan mengemaskini maklumat (akaun bank untuk skop KERJA), pembekal dikehendaki mengemaskini maklumat tersebut di sistem ePerolehan.

Untuk maklumat lanjut layari portal https://evendor.anm.gov.my/

Via: Sistem ePenyata Gaji 2018

Leave a Comment

Diskaun RM120 Untuk Booking Mana-Mana Homestay di AirbnbDaftar Sekarang
+ +